برچسب: فیزیوتراپی آرتروز

الکتروآکوپانکچر 0

الکتروآکوپانکچر چیست؟

الکتروآکوپانکچر یکی از روش های نوین درمانی است که امروزه کاربرد وسیعی در کلینیک های فیزیوتراپی دارد.  مهم ترین تاثیر درمانی الکتروآکوپانکچر تسکین و کاهش درد بیمار است. در این روش درمانی جریان الکتریکی...

روش های درمان آرتروز 0

روش های درمان آرتروز

روش های درمان آرتروز آرتروز نوعی بیماری مفصلی شایع است که اغلب در افراد سالمند دیده می شود و بطور تدریجی پیشرفت می کند. آرتروز عارضه ای است که با از بین رفتن غضروف...

آرتروز لگن 0

آرتروز لگن : علائم و فیزیوتراپی آن

آرتروز لگن : علائم و فیزیوتراپی آن آرتروز لگن عارضه ای است که طی آن غضروف مفصل لگن به تدریج و با گذشت زمان دچار سایش و فرسودگی می شود. آرتروز زمانی رخ می...