دسته: آرتروز

آرتروز مچ پا 0

آرتروز مچ پا

آرتروز مچ پا به دلیل فرسایش و تخریب غضروف مفصل مچ پا رخ داده و سبب ساییدگی مفصلی می شود. آرتروز نوعی بیماری تخریبی و پیشرونده است و با گذشت زمان تشدید می شود....

آرتروز دست 0

آرتروز دست

آرتروز دست یکی از مهم ترین دلایل درد و بی حسی دست بخصوص در افراد میانسال و سالمند است که اغلب به دلیل وارد شدن ضربات تکراری به مفصل مچ دست رخ می دهد....

روش های درمان آرتروز 0

روش های درمان آرتروز

روش های درمان آرتروز آرتروز نوعی بیماری مفصلی شایع است که اغلب در افراد سالمند دیده می شود و بطور تدریجی پیشرفت می کند. آرتروز عارضه ای است که با از بین رفتن غضروف...