برچسب: درمان کمردرد بارداری

فواید فیزیوتراپی در بارداری 1

فواید فیزیوتراپی در بارداری

فواید فیزیوتراپی در بارداری تغییراتی که در دوران بارداری در بدن زن باردار ایجاد می شود اغلب سبب بروز درد و سایر مشکلات ستون فقرات می شود. بزرگ شدن شکم زنان در حین بارداری...

کمردرد دوران بارداری 0

کمردرد دوران بارداری ، دلایل و روش های درمان

کمردرد دوران بارداری ، دلایل و روش های درمان کمردرد در دوران بارداری امری طبیعی و شایع است که اغلب خانم‌های باردار آن را تجربه می کنند. بیش از ۷۰ درصد از زنان از...

فیزیوتراپی ، فواید و کاربردها 1

فیزیوتراپی ، فواید و کاربردها

” فیزیوتراپی ، فواید و کاربردها “ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ شاخه ای از علوم پزشکی است که در درمان مشکلات و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ_ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي و اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متدهای درمانی مختلف همچون جریان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ، ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي...