دسته: فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در دوران بارداری 0

فیزیوتراپی در دوران بارداری

فیزیوتراپی در دوران بارداری در دوران بارداري، بدن خانم دچار تغييراتی مي‌شود که مهم‌ترين آنها تغييرات هورموني و فيزيکي است كه موجب تغيير در قدرت ليگامان‌ها و شل‌شدن و افزايش انعطاف‌پذيري مفاصل بدن شود....

فیزیوتراپی ، فواید و کاربردها 1

فیزیوتراپی ، فواید و کاربردها

” فیزیوتراپی ، فواید و کاربردها “ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ شاخه ای از علوم پزشکی است که در درمان مشکلات و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ_ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي و اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متدهای درمانی مختلف همچون جریان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ، ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي...

فیزیوتراپی و توانبخشی سالمندان 0

فیزیوتراپی و توانبخشی سالمندان

فیزیوتراپی و توانبخشی سالمندان سالمندی دوره ای از زندگی هر فرد میباشد که با آغاز آن تغییرات جسمی و روحی زیادی در افراد سالمند دیده می شود. کم تحرکی ناشی از افزایش سن ممکن...