برچسب: کلینیک تن آسا

جراحی تعویض مفصل لگن 1

جراحی تعویض مفصل لگن

جراحی تعویض مفصل لگن یکی از جراحی های رایج و موفق ارتوپدی است که در مواردی که مفصل لگن بحدی تخریب شده که با روش های غیر جراحی همچون فیزیوتراپی نمی توان کمکی به...

آرتروز دست 0

آرتروز دست

آرتروز دست یکی از مهم ترین دلایل درد و بی حسی دست بخصوص در افراد میانسال و سالمند است که اغلب به دلیل وارد شدن ضربات تکراری به مفصل مچ دست رخ می دهد....