دسته: بیماری های ارتوپدی

سندرم گیر افتادگی شانه 0

سندرم گیر افتادگی شانه و علائم آن

سندرم گیر افتادگی شانه و علائم آن این سندرم هنگامی بروز می کند که فضای ساب آکرومیال فشرده و تنگ شود. اختلال در ثبات دینامیک و استاتیک شانه سبب آسیب فضای ساب آکرومیال شده...