خار پاشنه چیست و چگونه درمان می شود؟

“خار پاشنه چیست و چگونه درمان می شود؟” خار پاشنه یکی از دلایل شایع درد و التهاب پاشنه پا است که با درد و التهاب لیگامان های کف پا که استخوان پاشنه را به پنجه...