فلج بل چیست و چه علائمی دارد؟

فلج بل چیست و چه علائمی دارد؟ فلج بل عارضه ای است که در آن عضلات یک طرف صورت به طور ناگهانی و بطور موقت در اثر اختلال در عملکرد اعصاب صورت که اغلب به...