شانه یخ زده : علائم و راهکارهای درمانی

شانه یخ زده : علائم و راهکارهای درمانی شانه یخ زده یا فروزن شولدر عارضه ای شایع است که با خشکی مفصل شانه مشخص شده و موجب درد و محدودیت در حرکات شانه می شود....