تورتیکولی ، علائم و روش های درمان

تورتیکولی ، علائم و روش های درمان تورتیکولی یا کجی گردن یکی از بیماری های شایع در بین نوزادان و کودکان است که با کج شدن سر و گردن کودک به یک سمت مشخص...